Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

SAŽETAK

NAZIV PROJEKTA:

Zaželi, ostvari, djeluj!

VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.038.178,82 kn

EU SUFINANCIRANJE:

100%

TRAJANJE PROJEKTA:  05.10.2018.-5.4.2021. (30 mjeseci)

FOND: Europski socijalni fond

PRIJAVITELJ: Hrvatsko žensko društvo Pleternica

PARTNERI: Centar za socijalnu skrb Požega, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega i Grad Pleternica

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt ima za cilj organizirati skrb za starije i nemoćne osobe u okruženju njihovog doma i  pri tome zaposliti teže zapošljivu skupinu žena, osigurati im dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi nakon završetka projekta bile konkurentnije na tržištu rada. Pored zapošljavanja, projekt doprinosi poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi. Projektom se želi osigurati pravičnija skrb za starije osobe u njihovom vlastitom domu, očuvati njihovo dostojanstvo i olakšati im pristup pravima i uslugama. Zajedničkim djelovanjem stvorit će se uvjeti za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba, a tako i žena koje će se zaposliti i njihovim obiteljima.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. Organizacija i provedba izvođenja programa obrazovanja/osposobljavanja i ostale edukacije te pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom – Formirana obrazovna skupina od 28 žena, izdane diplome, zaposleno 28 žena, obuhvaćeno minimalno 112 korisnika, pružene usluge pomoći u kući, nabavljena 28 bicikla, nabavljene potrepštine za krajnje korisnike.

2. Upravljanje projektom i administracija – zaposliti 1 voditelja projekta, zaposlen 1 koordinator projekta, minimalno 3 projektna sastanka partnera i nositelja projekta, odabrane 28 žena iz ciljne skupine.

3. Promidžba i vidljivost– promotivni materijali i aktivnosti

OPĆI CILJ: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada teže zapošljivoj skupini žena na ruralnom području. Projektnim aktivnostima želi se povećati razina znanja i vještina ciljne skupine kako bi bila konkurentnija na tržištu rada u lokalnoj zajednici nakon završetka projekta te poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

SPECIFIČNI CILJ:

Zaposliti teže zapošljive skupine društva-žene, te zajedničkim djelovanjem stvoriti dostojanstveni život za stare i nemoćne u našoj sredini.

CILJANA SKUPINA:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji HZZ-a PU Požega, bez obzira na duljinu prijave u evidenciju s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, s naglaskom na starije od 50 godina.

REZULTAT PROJEKTA: Podići kvalitetu života slabijih skupina društva (starih i nemoćnih osoba te nezaposlenih žena i njihovih obitelji). Ohrabriti žene na ulazak u tržište rada, podići im samopouzdanje i životni standard unutar obitelji.