HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Aktivnost : Promo štand

Projekt: Velika prava malih građana

Velika prava malih građana projekt je koji potiče međugeneracijsku solidarnost u koji su uključena djeca i osobe starije životne dobi te smo ga promovirali na sajmu. Posjetiteljima smo objasnili glavne ciljeve projekta, a to su: razvijanje građanskih kompetencija koje će djeci kao aktivnom članovima društvene zajednice omogućiti učinkovito obavljanje građanske uloge, usvajanje znanja o ljudskim i građanskim pravima uvođenjem inovativnih načina rada s djecom kao dobno ranjivih skupima, promoviranje ,mobilizacije i angažmana građana. Lokalna i šira zajednica upoznata je sa svim ciljevima te su pozvani da se uključe u aktivnosti koje nam slijede.  

Projekt je sufinanciran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.