HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

PUTUJUĆI DNEVNI BORAVAK ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Naziv projekta:  PUTUJUĆI DNEVNI BORAVAK ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

UP.02.2.2.06.0478

Vrijednost projekta:  1.498.524,00 kuna

EU sufinanciranje projekta:  100%

Prijavitelj projekta:  Grad Pleternica

Razdoblje provedbe projekta:  20. 7. 2020. – 20. 7. 2022. (trajanje: 24 mjeseca)

Partneri:

 • Hrvatsko žensko društvo Pleternica
 • Udruga Ždralice Daruvar
 • Udruga Most 352 Oriovac

Cilj projekta:

 • povećati socijalnu uključenost i doprinijeti unapređenju kvalitete života starijih osoba Grada Pleternice, Daruvara i Općine Oriovac
 • uspostava i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
 • jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa starijim osobama
 • omogućavanje bolje ravnoteže poslovnog i privatnog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu

Očekivani rezultati:

 • veća dostupnost socijalnih usluga u zajednici
 • veća uključenost starijih osoba u život lokalne zajednice
 • stečene socijalne i komunikacijske vještine starijih osoba
 • smanjena socijalna izoliranost starijih osoba
 • bolja kvaliteta života starijih osoba
 • starije osobe ostat će u svojim domovima i stvorene su nove navike koje bogate život korisnika
 • uspostavljena je ravnoteža između obiteljskog i poslovnog života za članove obitelji starijih osoba
 • prijevozno sredstvo pozitivno utječe na daljnji nastavak i održivost rezultata projekta

Ciljna skupina: 

 • osobe u dobi od navršenih 65 i više godina života (minimalno 100 starijih osoba)
 • članovi obitelji koji skrbe o ovisnom članu (minimalno 50 članova)
 • stručnjaci koji rade sa starijom populacijom (7 stručnjaka)

Opis projekta: 

Usamljenost, bolest, nepokretnost, ograničene društvene aktivnosti, izoliranost, udaljenost mjesta stanovanja od liječnika, bolnice, banke i dr., utječe na pad kvalitete života osoba starije životne dobi i neophodna im je pomoć drugih.

Velik dio njih u nemogućnosti je sam brinuti za sebe te su ovisni o drugim članovima obitelji. Stoga projektom „Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi“ prepoznajemo ove probleme i nastojimo riješiti poteškoće pojedinca i obitelji.

Zbog velikog broja prigradskih naselja, starije osobe često nemaju mogućnost uključivanja u život zajednice te su prepuštene same sebi. Zato dosadašnji uspješni model provedbe dnevnog boravka želimo preslikati na okolna naselja i susjedne županije (Bjelovarsko-bilogorska i Brodsko-posavska) i uspostaviti funkcionalni model putujućeg dnevnog boravka. Projektom ćemo obuhvatiti sva prigradska naselja Grada Pleternice tako da ćemo aktivnosti provoditi u 7 većih prigradskih naselja: Drenovac, Zagrađe, Buk, Gradac, Ratkovica, Frkljevci, Blacko, te na području Grada Daruvara i Općine Oriovac.

Projektom će se ciljnim skupinama pružiti:

 • putujući dnevni boravak s raznim sadržajima i aktivnostima:
  • usluge prijevoza
  • pratnja liječniku
  • kreativne radionice
  • psihosocijalna pomoć
  • tjelesne i zdravstvene aktivnosti
  • zdravstvene edukacije i sl.
 • edukacije za članove obitelji
 • edukacije kojima će se ojačati kapacitet stručnjaka koji rade sa starijim osobama

SAŽETAK:  Grad Pleternica u partnerstvu s Hrvatskim ženskim društvom Pleternica, Udrugom Ždralice Daruvar i Udrugom Most 352 Oriovac, provodi projekt kojim se osigurava poboljšanje kvalitete života starijih osoba i povećava njihova socijalna uključenost. Putujući dnevni boravak svojim putovanjem plete mrežu na koju veže naselja Gradova Pleternice i Daruvara te Općine Oriovac u 3 županije. Uključivanjem članova obitelji starijih osoba i stručnjaka uspostavlja se i širi mreža socijalnih usluga na nivou lokalne i regionalne zajednice.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr/operativni-program/