HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

MALA POMOĆ ZA VELIKA DJELA

Naziv projekta:  MALA POMOĆ ZA VELIKA DJELA
Vrijednost projekta:  18.500,00 KN
Prijavitelj projekta:  Hrvatsko žensko društvo Pleternica
Razdoblje provedbe projekta:  10 mjeseci
Partner: Mladi za mlade Pleternice
Davatelj sredstava: Zaklada Hrvatska za djecu

Ciljevi i svrha projekta:
Primarni cilj : Cilj je steći znanja i vještine bavljenjem izvanškolskim aktivnostima koji će djeci
pomoći usmjeriti svoje i znanje na zanimljiv način otkrivajući što im ide i čime bi se voljeli
baviti.
Provedba raznovrsnih programa usmjerenih osnaživanju ranjivih skupina, te pružanje
besplatnih instrukcija odnosno obrazovnih aktivnosti i razvijanje novih metoda za potrebe
ranjivih skupina na području Grada Pleternice i njezinih 37 prigradskih naselja.
Sekundarni cilj: Podizanje kolektivne svijesti lokalne zajednice o važnostima školovanja i
podizanje znanja djeci kao ciljanim skupinama ovog projekta.
Svrha projekta je ta da se riješe problemi i potrebe djece odnosno osnovnoškolskog uzrasta.
Provoditi besplatne instrukcije omogućit će individualizirani pristup djetetu, tj. prilagođeno,
postupno, modificirano i inteligentno vođeno učenje nastavnog gradiva te dijete usvaja
učinkovite mehanizme učenja i postaje svjesno svojih sposobnosti, pa tako izgrađuje i
pozitivnu sliku o sebi, kao i samopouzdanje.

Očekivani učinak projekta:
Očekivani učinak je taj da je sustavno pružena podrška ranjivim skupinama i njihovo
osnaživanje putem novih metoda za rješavanje potreba , odnosno participativnim metodama
i novim pristupima će se uključiti ranjive skupine u višestrukim faktorima ranjivosti usmjeren
na njihove potrebe. Razvijat će vještine potrebne za zaštitu vlastitih interesa te će se
promovirati mobilizacija i angažman građana uključivanjem volontera radi ostvarenja
projektnih aktivnosti s naglaskom na toleranciju prema različitosti. Ostvariti će se građanska
suradnja volontiranjem u organizacijama civilnog društva čime se ostvaruje veći angažman
građana o problemima i potrebama u zajednici doprinosom promišljaju i zajedničkom
rješavaju.

Ciljna skupina: 
Ciljana skupina su osnovnoškolska djeca iz ruralnog područja kao ranjiva skupina. U
projektnim aktivnostima će sudjelovati djeca iz Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica kao i
djeca iz područnih škola (11 područnih škola) u dobi između 7 i 14 godina. U projekt će se
uključiti min. 50 djece s područja grada.

Sažetak projekta:
Opći problem osnovnoškolske djece je taj što usluge instrukcija iz školskog gradiva nisu
jednako pristupačne svim učenicima te tako dolazi do društvenih nejednakosti u društvu.
Projektom će se riješiti problem i potreba lokalne zajednice- pravo djeteta na znanje i
ostvarivanje svojih ciljeva. Osim redovnog školovanja, djeci je potreban motivacijski i
emotivni pomak kako bi se lakše suočili s vlastitim neuspjesima tijekom odrastanja. Problemi
koji nastaju prilikom redovnog školovanja, a tiču se instrukcija u područjima koja su
određenom učeniku stvorila poteškoće u svladavanju gradiva, riješit će se upravo ovim
projektom. Aktivnosti projekta provodite će se, kako u Gradu Pleternici, tako i u 37
prigradskim naselja. Sudjelovanjem u besplatnim instrukcijama i ostalim aktivnostima
projekta, povećat će se kvaliteta života djece osnovnoškolskog uzrasta s ciljem stvaranja
aktivne građanske zajednice. Primarni cilj projekta: stjecanje znanja i vještina bavljenja
izvanškolskim aktivnostima koje će djeci pomoći usmjeriti svoje znanje na zanimljiv način
otkrivajući svoje talente. Sekundarni cilj: podizanje kolektivne svijesti lokalne zajednice o
važnostima školovanja i podizanja razine znanja osnovnoškolske djece. Provedbom i
promocijom ovog projekta osvijestiti ćemo lokalnu zajednicu o važnosti ovakvih i sličnih
aktivnosti.

Više informacija na:
https://www.zhzd.hr/