HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

PROJEKT – „I TI ĆEŠ OSTARJETI!“

Odobren od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Početak provedbe od 1. studenog 2016.g. do 31. listopada 2017.g.
Voditeljica projekta: Ivana Pejnović, Valentina Protić

Udruga HŽD se javila s projektnim prijedlogom na natječaj Ministarstva koji je bio objavljen od 23. lipnja do 23. srpnja 2016.g.
Poziv je bio upućen za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina.
Prioritetno područje projekta je zaštita starijih osoba s naglaskom na aktivnosti s ciljem osvješćivanja problema nasilja nad starijim osobama u obitelji kroz psihosocijalnu podršku, savjetovanje, predavanja, radionice, vježbe i dr.

Projektnim aktivnostima smo željeli educirati starije osobe ( i sve one koji idu toj dobi )o njihovim pravima, o problemima nasilja u smislu njegovog prepoznavanja i reagiranja. Projekt se provodio na području našeg grada koji obuhvaća i 38 pripadajućih naselja.

Ciljevi projekta :

 • preventivno djelovati na sve oblike nasilja i zanemarivanja starijih osobama u našoj lokalnoj
  zajednici, kao i prevencija neprihvatljivog ponašanja prema starijim osobama,
 • educirati starije osobe, ali i sve ostale koji su se uključili u projektne aktivnosti o načinu
  ostvarivanja prava na zaštitu od nasilja i zanemarivanja u obitelji,
 • informirati ih o službama, ustanovama i organizacijama kojima se mogu obratiti za pomoć,
 • postići učinkovitu socijalnu integraciju starijih osoba u društveni život naše zajednice,
 • senzibilizirati mlade za posebne potrebe osoba starije životne dobi te ih potaknuti da
  aktivnije uključe u projekte međugeneracijske solidarnosti.

Aktivnosti koje su se provodile u projektu?

Obilježavanje važnih međunarodnih dana koju su vezani za promociju ljudskih prava i nenasilja, pa smo tako obilježili do sada:

 • Međunarodni dan tolerancije 16.11.
 • Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25.11.
 • Međunarodni dan ljudskih prava 10.12.
 • 20.2. Svjetski dan socijalne pravde
 • 1. listopada Međunarodni dan starijih osoba.

Program osnaživanja starijih osoba i osoba koji idu u susret starijoj dobi u zastupanju sebe i svojih prava, voditelj navedenog programa bila je Magdalena Živković, psiholog, program je trajao godinu dana – 1 * mjesečno
– interaktivno predavanje u kombinaciji sa radionicom i vježbama opuštalicama putem kojih sudionici su učili iskustveno i dobivali ideje za promjenu u svom životnom kontekstu. Polaznike smo naučili vježbama koje će im pomoći u životnim situacijama u slučaju da se suoče sa nasiljem.

Teme su bile:

 • Zdravlje kao cjelina – povezanost tjelesnog i mentalnog zdravlja
 • Osobnost – emocije, misli i ponašanje
 • Negativne emocije i kako se nositi s njima
 • Obitelj kao sustav
 • Komunikacijske vještine i gradnja odnosa
 • Asertivnost – kako zastupati sebe uz uvažavanje drugih
 • Nasilje – kako ga prepoznati
 • Utjecaj nasilja na mentalno zdravlja žrtve i nasilnika
 • Kako i kada popustiti, a kako i kad reći NE!
 • Snaga suosjećanja i snaga zahvalnosti
 • Opraštanje i suprotstavljanje
 • Novi pristup svakodnevici – što smo naučili

Poticanje jezičnih djelatnosti slušanja i govorenja do aktivne i kvalitetne komunikacije, predavanje i radionice je vodila Katarina Aladrović- Slovaček, doktorice znanosti, a radionicama smo željeli da polaznici poboljšaju vještine komuniciranja.

Teme radionica:

 • Aktivno slušajmo – o aktivnome slušanju, testiranje aktivnoga slušanja i interaktivno poticanje slušanja
 • Aktivno govorenje – igre kao poticaji u aktivnome govorenju u različitim komunikacijskim situacijama
 • Improvizacije komunikacijskih situacija

Diskriminacija i zaštita prava starijih osoba, predavanje je vodila Marija Kajtar – Mikanović, socijalna radnica

Teme predavanja su bile:

 • Društveno neprihvatljivo ponašanje mladih prema starijim osobama
 • Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba
 • Poštivanje i zaštita prava starijih osoba
 • Iskustva socijalnih radnika u radu sa starijim osobama žrtvama obiteljskog nasilja

Problem nasilja nad starijim osobama u obitelji, oblici nasilja i prevencija nasilja, predavanja je vodio Krunoslav Kokić, policijski službenik za nadzor i planiranje. Putem ovih predavanja željeli smo osnažiti ulogu obitelji u prevenciji nasilja.

Razlika između ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, poništavanje istih, su bile teme predavanja koja je vodio Daniel Stipić, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti Grada Pleternice. Korisnike smo upoznali s pravnim posljedicama koje proizlaze potpisivanjem navedenih Ugovora i naučili ih osnovne razlike između njih.

Posjet sajmu PRAVO VRIJEME – Sajam za 50+ generacije na Zagrebačkom velesajmu – cjelodnevni izlet za korisnike projekta u Zagreb realiziran je u mjesecu svibnju gdje su korisnici na jednom mjestu mogli vidjeti ponude lječilišta, toplica, domova, opreme, proizvoda i usluga koji doprinose povećanju kvalitete života u starijoj dobi.