HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

CVJETNA BUDUĆNOST II

NAZIV PROJEKTA:  Cvjetna budućnost II, UP.01.3.1.01.0115

VRIJEDNOST PROJEKTA:  984.399,00

EU SUFINANCIRANJE:  984.399,00 (100%)

TRAJANJE PROJEKTA: 14.05. 2018. – 14.05. 2020. ( 24mj )

FOND: Europski socijalni fond

PRIJAVITELJ: Grad Pleternica

PARTNERI: Poduzetnički centar Pleternica d.o.o., HZZ PU Požega, Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Pleternički komunalac d.o.o., Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije.

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt Cvjetna budućnost II, nastao je kao akcijski plan Grada Pleternice kojim će se učinkovito provesti dio Županijske strategije razvoja ljudskih potencijala PSŽ, za  razdoblje 2015.-2020. Nastao je kao nastavak uspješno provedenog projekta „Floral Future-Cvjetna budućnost“, koji je bio kao i ovaj projekt, usmjeren ka ženama u nepovoljnom položaju. Projekt je obrazovnog karaktera. Sadrži osposobljavanja, edukacije, tečajeve  i praktični dio u plasteniku za 41 polaznicu.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. U elementu Lokalna inicijativa kao prilika- provodi se program od više osposobljavanja/edukacija koje će pohađati 41 polaznica. Dva su  certificirana osposobljavanja (uzgajivačica cvijeća i uzgajivačica ljekovitog bilja) i dvije edukacije s potvrdama (aranžer;cvjetni dizajner te tehnike kompostiranja). Dodatno sve polaznice pohađaju tečaj izrade CV-a i tečaj traženja posla, te će proći psihološke radionice u svrhu ohrabrivanja i motiviranja za ulazak na tržište rada.

2. U elementu Promidžba i vidljivost-izradit će se promotivni materijali, održati tiskovne konferencije, izradit promotivne animacije i web objave na portalima.

3. U elementu upravljanja projektom i administracija zapošljava se jedan voditelj projekta i provest će se 24 sastanka projektnog tima.

OPĆI CILJ:  Grad Pleternica u suradnji sa partnerima provodi projekt koji će izravno doprinijeti većoj zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada, čime učinkovito provodi Županijsku strategiju razvoja ljudskih potencijala.

SPECIFIČNI CILJ:  Osposobit i educirati, te povećati konkurentnost najranjivije skupine društva (žene) na tržištu rada. Olakšati im potragu za poslom, motivirati ih na angažiranost oko traženja posla i poboljšanje obiteljskog statusa. Time će se utjecati i na općenito pozitivnije društveno ozračje.

CILJANA SKUPINA:  Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano Županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala-žene. ( Ciljna vrijednost je 41 polaznica)

REZULTAT PROJEKTA:  Po završetku projektnog programa, polaznice će biti osposobljene, za što će dobiti certifikate i potvrde. Stečena znanja i vještine će im pomoći u potrazi za poslom ili u otvaranju vlastitog posla. Time će biti potaknute na aktivnije sudjelovanje u zajednici, steći će veće samopouzdanje i društvene kontakte. Povećanjem svojih kompetencija, žene će s manje straha i predrasuda sudjelovati kako u neformalnim tako i formalnim oblicima obrazovanja te će time sebe učiniti dovoljno fleksibilnim da na odgovarajući način odgovori na teške društvene i gospodarske izazove današnjice, što će se odraziti i na društvo kao cjelinu.