HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

“TEMELJ RAZVOJA”

UP.02.1.1.06.0054

Prijavitelj: Grad Pleternica

Partneri projekta:

  • Hrvatsko žensko društvo Pleternica

Projekt je započeo  03.09.2018.god i traje 18 mjeseci.

Vrijednost projekta je 841.412,04 kn. Financiran je u 100%-tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda.

Ciljna skupina u projektu su dugotrajno nezaposlene osobe.

CILJ PROJEKTA: Povećanje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba Grada Pleternice jačanjem stručnih znanja u deficitarnim zanimanjima i razvojem mekih i prenosivih vještina, te jačanje kapaciteta i poboljšanje kvalitete rada stručnjaka koji rade sa nezaposlenim osobama na području Grada Pleternice.

Elementi projekta i proračun:

  1. Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih
  2. Cilj je povećanje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba jačanjem stručnih znanja u deficitarnim zanimanjima
  3. Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina
  4. Osnaživanje nezaposlenih kroz edukacije o samozapošljavanju i razvoju informatičkih vještina, kreativnim radionicama, kako bi povećali svoje kompetencije ključne za povećanje zapošljivosti i lakši ulazak na tržište rada.
  5. Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina
  6. Provedeno kapaciteta stručnjaka koji svakodnevno rade sa nezaposlenim osobama u svrhu unapređenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljanje skupine na tržište rada

V. Promidžba i vidljivost

PM. Upravljanje projektom i administracija

Grad Pleternica u partnerstvu sa Udrugom Hrvatsko ženko društvo Pleternica predstavlja projekt „TEMELJ RAZVOJA“ – uistinu održiv temelj na kojemu će 20 nezaposlenih osoba sa područja Grada Pleternice izgraditi kapacitete za ulazak i opstanak na tržištu rada, a stručnjaci koji rade nezaposlenima unaprijedili su svoja  znanja i vještine. Nezaposlene osobe steći će stručna znanja u deficitarnim zanimanjima, razviti meke i prenosive vještine i povećati mogućnost za zapošljavanje na tržištu rada.

HŽD U SKLOPU ELEMENTA RAZVOJ I PROVEDBA CILJANIH PROGRAMA ZA OSNAŽIVANJE MARGINALIZIRANIH SKUPINA  PROVODI KREATIVNE RADIONICE

Kreativne radionice dio su programa razvoja mekih i transverzalnih vještina s ciljem razvoja sposobnosti kreativnog razmišljanja, sposobnost rada u timu, umrežavanja, dobrog iskorištavanja vremena.  Radovi se prezentiraju široj javnosti na manifestacijama grada Pleternice.

Fotografije sa kreativnih radionica su u prilogu.