HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Edukacija volontera

Dana 02.12.2022. održana je edukacija volontera koju je održala Sara Rezo ispred volonterskog centra Pleternica te nam kroz prezentaciju objasnila tko su volonteri te koje vrste volontiranja postoje. Pod volontiranjem smatramo dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Zakon o volonterstvu prepoznaje i definira volontiranje kao „dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit bez potraživanja imovinske koristi“.

Svaki volonter nakon obavljene aktivnosti ima pravo na volontersku potvrdu a volonterska knjižica je je spomenar, zbir informacija o interesu i radu volontera. Nadalje se govorilo o važnosti podnošenja godišnjeg izvještaja o volontiranju koje treba svake godine predati do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Na kraju same prezentacije ponijeli su svi sa sobom jedan predivan citat koji glasi: ˝volonteri nisu plaćeni, ne zato što su bezvrijedni, već zato što su neprocjenjivi!˝