HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Odrađena Edukacija volontera

Dana 07.12.2021. u sklopu projekta Velika prava malih građana u  suradnji sa Udrugom za pomoć djeci sa posebnim potrebama i poteškoćama u učenju Osmijeh u Centru udruga održana je Edukacija volontera s ciljem informiranja o volonterstvu, njihovim zadacima i zadaćama koje obavljaju.

Isto tako, želi se osvijestiti građane o projektima na primjerima iz svakodnevnog života.

Promocijom projektnih aktivnosti, ciljeva i očekivanih rezultata  projekta te edukacijom volontera želi se privući pozornost potencijalnih korisnika da se uključe u projektne i volonterske aktivnosti i postanu aktivni sudionici u lokalnoj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 €
Projekt sufinanciran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.