HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

PUTUJUĆI DNEVNI BORAVAK ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Vrijednost projekta: 14.456,00 €
Projekt financira: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Nositelj projekta: Hrvatsko žensko društvo Pleternica
Partneri: Grada Pleternica i Matica umirovljenika Grada Pleternica
Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci
Ciljna skupina: Ciljana skupina su osobe starije od 60 godina, s područja grada Pleternice i 38 okolnih sela, a koji su korisnici programa Dnevnog boravka njih preko 100 izravnih korisnika, osim toga izravni korisnici su i volonteri njih ukupno 20.


Ciljevi projekta: Opći cilj poziva : biti će ostvaren kroz odrađivanje aktivnosti usluga prijevoza i dodatnih aktivnosti namijenjenih starijim osobama te članovima njihovih obitelji što će biti važno za što veće uključivanje starijih osoba u život zajednice te ublažavanja socijalne isključenosti. Posebni cilj će se ostvariti kroz usluge prijevoza za starije osobe koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba. Aktivnosti su planirane temeljem stečenog iskustva u prethodnim projektima gdje su starije osobe iskazale interes za određenim aktivnostima, a posebno za uslugom prijevoza. Širenjem usluga planirano je kroz razvoj novih aktivnosti za korisnike. Usluga prijevoza omogućava svakom potencijalnom korisniku da zadovolji svoje potrebe odlaska liječniku, na tržnicu, u crkvu, banku, na razne aktivnosti i sl.


Očekivani utjecaj programa: Programom će se doprinijeti kvalitetnijem životu starijih osoba, te će se smanjiti njihova izoliranost putem usluga prijevoza na njima važna mjesta. Dugoročne promjene koje će nastati provedbom programa su:
– Povećano aktivno sudjelovanje korisnika u aktivnostima programa te društvena uključenost u život
zajednice putem prijevoza na ciljana mjesta (aktivnost za starije osobe, liječnik, tržnica, crkva i sl.)
– Povećano aktivno sudjelovanje članova obitelji korisnika u aktivnostima programa kako bi se uspostavila
međusobna povezanost obitelji.
– Utjecaj na korisnike i članove obitelji koje će se putem edukacija i zajedničkih aktivnosti dodatno zbližiti
– Poticanjem partnerske suradnje olakšan pristup omogućavanju kvalitetnijeg života osobama starije
životne dobi.


„Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike“ i „Sadržaj ove
publikacije, programa, izloška, video ili audio materijala u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne održavaju nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike“.