HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Promo članak

Projekt: Velika prava malih građana

Projekt VELIKA PRAVA MALIH GRAĐANA započeo 1.10.2021 godine na razdoblje provedbe od 12
mjeseci u iznosu od 15.000,00 eura. Projekt je uspješno priveden kraju uz postignute mnogobrojne
rezultate. U okviru Javne kampanje „Razmišljajmo kao veliki“ dana 28.09.2022. održana je tiskovna
konferencija projekta na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati projekta i ciljevi javne kampanje
za širu lokalnu zajednicu. Cilj javne kampanje je jačanje vidljivosti i osvještavanje problematike i prava
djece kao ranjive skupine. Osim tiskovne konferencije tijekom trajanja projekta udruga je putem
različitih medija kao što su radio emisija, edukativni video spotovi, city lightovi, promo materijali na
zanimljiv način široj javnosti prikazali su teme građanskog odgoja, vidljivost kampanje te se od
najranije dobi utjecalo na stvaranje odgovornog ponašanja.

Osim kampanje, projektom je održano 10 edukacija o dječjim i građanskim pravima, kreativne
radionice za djecu na temu građanskog odgoja, „Bake u vrtiću“– 10 pričaonica i slušaonica koje potiču
međugeneracijsku suradnju, ukrašen je grad kantama „ Kulericama“ i cvjetnjacima, obojen je sportski
poligon za djecu. Projektnim aktivnostima podigla se kolektivna svijest lokalne zajednice.
Uključivanjem osoba starije životne dobi postigao se cjeloživotni prikaz borbe za ostvarivanje prava u
različitim dobnim skupinama. Djeca su kroz projekt učila koja su njihova prava i to od najranije dobi
kroz edukativan i inovativan način rada. Projektnim aktivnostima sustavno se pružala podrška djeci i
osobama starije životne dobi. S toga se uključivanjem osoba starije životne dobi postigao cjeloživotni
prikaz borbe za ostvarivanje prava u različitim dobnim skupinama. Projekt je ojačao demokratsku
kulturu i kolektivnu svijest lokalne zajednice o važnostima ostvarivanja građanskih i ljudskih prava.
Projekt je sufinanciran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i
Kraljevine Norveške.

Izvor: Poduzetnički centar Pleternica.