HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

DNEVNI BORAVAK ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Vrijednost projekta: 14.233,60 €
Projekt financira: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Nositelj projekta: Hrvatsko žensko društvo Pleternica
Partneri: Grada Pleternica i Matica umirovljenika Grada Pleternica
Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci
Ciljna skupina: Ciljana skupina su osobe starije od 60 godina, s područja grada Pleternice i 38 okolnih
sela, a koji su korisnici programa Dnevnog boravka njih preko 100 izravnih korisnika, osim toga izravni
korisnici su i volonteri njih ukupno 20.

Ciljevi projekta: Opći cilj poziva : biti će ostvaren kroz odrađivanje aktivnosti različitog sadržaja što će
biti važno za što veće uključivanje starijih osoba u život zajednice te ublažavanja socijalne isključenosti.
Posebni cilj će se ostvariti kroz organiziranje dnevnih aktivnosti za strije osobe koje su prilagođene
potrebama i interesima starijih osoba. Aktivnosti su planirane temeljem stečenog iskustva u
prethodnim projektima gdje su starije osobe iskazale interes za određenim aktivnostima, promjenom
postojećih te uvođenjem novih. Širenje usluga planirano je kroz razvoj novih aktivnosti za korisnike.
Svaka aktivnost pomno je isplanirana kako bi se zadovoljio što veći broj korisnika. Različitost usluga
omogućava svakom potencijalnom korisniku da zadovolji svoje potrebe prema svojim interesima i
sklonostima.

Očekivani utjecaj programa: Programom će se doprinijeti kvalitetnijem životu starijih osoba, te će se
smanjiti njihova izoliranost, ali ih i informirati o njihovim pravima te prevenirati nasilje nad starijim
osobama. Dugoročne promjene koje će nastati provedbom programa su:
– Povećano aktivno sudjelovanje korisnika u aktivnostima koje provodi naš dnevni boravak.
– Utjecaj na korisnike da se i nakon provedbe projekta pokušaju što češće družiti i kvalitetnije
živjeti.
– Poticanjem partnerske suradnje olakšan pristup omogućavanju kvalitetnijeg života osobama
starije životne dobi.

„Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike“ i „Sadržaj ove
publikacije, programa, izloška, video ili audio materijala u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne održavaju nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike“.