HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Animacija putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi

Kroz projekt Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi donosimo vam zanimljivu animaciju.

Videozapis: https://www.facebook.com/Hrvatsko-%C5%BEensko-dru%C5%A1tvo-Pleternica-279153329148823/videos/kroz-projekt-putuju%C4%87i-dnevni-boravak-za-osobe-starije-%C5%BEivotne-dobi-donosimo-vam-/410164881177262/