HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

DOVOZ KORISNIKA NA AKTIVNOST

Kroz projekt „Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi“ omogućena je usluga dovoza korisnika na aktivnosti, svaki utorak i petak se održavaju brojne aktivnosti u Domu kulture Pleternica u sklopu projekta „Dnevni boravak za osobe starije životne dobi“. Prijevoz je osiguran za sve zainteresirane korisnike koji žele sudjelovati na aktivnostima. Sam cilj ovog projekta je da se ovom aktivnošću umreže pleternička naselja kako bi svi imali jednaku priliku sudjelovati u sadržajima koje nudi ovaj projekt.

“Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike“

Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Udruge.