HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Projekt: “Velika prava malih građana”

Naziv projekta: Velika prava malih građana
Nositelj projekta: Hrvatsko žensko društvo Pleternica

Partneri:
• Dječji vrtić „Tratinčica“ Pleternica
• Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju „Osmjeh“
• Društvo naša djeca Pleternica

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 30.09.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 €
Projekt je sufinanciran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

Kontakt osoba za više informacija: Barbara Rudež, [email protected]

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.hzd.hr

Sažetak projekta:
Projekt „Velika prava malih građana“ jača demokratsku kulturu, građansku svijest i građanski angažman s naglaskom na aktivnosti usmjerene djeci i osobama starije životne dobi kao ranjivim skupinama. S obzirom da se djeca ne mogu sama izboriti za svoja prava projektnim se aktivnostima
odgovara na potrebe zaštite prava djece (uključujući i djecu s posebnim potrebama) te zajedničkim aktivnostima s osobama starije životne dobi promiče međugeneracijska solidarnost i tolerancija.
Također, projektom se želi utjecati na promicanje ostvarivanja prava, a da pritom ne budu ugrožena prava ostalih. Usmjeren je na suradnju s vrtićem i udrugama na području Grada Pleternice koje se međusobno dopunjuju i neophodni su za ostvarivanje projektnih ciljeva. U projekt su uključena djeca i iz prigradskih naselja kojima se žele pružiti ista prava dostupnog obrazovanja. Cilj projekta je razvoj građanskih kompetencija koje će djeci kao aktivnim i odgovornim članovima društvene zajednice, omogućiti učinkovito obavljanje građanske uloge. Provedbom aktivnosti kroz
inovativne pristupe sadržaji će se javno promovirati na zanimljiv i šaljiv način videospotovima i javnom kampanjom, a sve s ciljem usvajanja znanja o ljudskim i građanskim pravima. Neki od inovativnih pristupa obuhvaćeni projektom su „Bake u vrtiću“, metoda koja podrazumijeva čitanje slikovnica na temu dječjih prava i razgovor. Međugeneracijskim će druženjima „razbiti“ predrasude i barijere između generacija pa ovakva suradnja starijim osobama povećava socijalnu uključenost. To povezivanje različitih generacija „inovativno“ je u lokalnoj zajednici jer suradnja ovih dviju organizacija postoji, ali ne u formalnom obliku. Vrijednost međugeneracijske solidarnosti očituje se u tome da će generacije imati pozitivan stav prema drugima i doći će do obostrano korisne razmjene ideja, znanja i iskustva. Organizacijom volonterske akcije „Šarengrad“ promovirat će se mobilizacija i angažman građana u lokalnoj zajednici.
Projektom će se ostvariti promocija mobilizacije i angažmana građana kao očekivani rezultat, i to uključivanjem volontera, provedbom edukacije volontera i volonterskim akcijama. Sustavno će se pružiti podrška ranjivim skupinama koje će se osnažiti uvođenjem novih i/ili poboljšanih metoda rada za rješavanje njihovih potreba. Tijekom projekta će se uključivanjem 3 OCD-a i vrtića kao ustanove za odgoj i obrazovanje podržati edukacija za građanska i ljudska prava.