HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Edukacija o dječjim i građanskim pravima

Dječja i građanska prava učimo na zanimljiv način kroz igru i edukacije, stoga smo i ovaj put naše mališane uputili u njihova prava s partnerskom organizacijom Društvom naša djeca Pleternica.

Edukacije su prilagođene dječjem uzrastu te su se pokazale izrazito korisne. Nastavljamo i dalje naše mališane učiti o njihovim pravima te promicati građansku kulturu, svijest i angažman građana.

Ukupna vrijednost projekta je 15.000, 00 €

Projekt je sufinanciran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.