HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

IGROM KROZ DAN ZA MIRAN SAN

20. prosinca 2021.

Naziv projekta:  IGROM KROZ DAN ZA MIRAN SAN

Vrijednost projekta:  50.000,00 kn

Prijavitelj projekta:  Hrvatsko žensko društvo Pleternica

Razdoblje provedbe projekta:  10 mjeseci

Partner:

Grad Pleternica

Davatelj sredstava: Zaklada Hrvatska za djecu

Ciljevi projekta:

Primarni ciljevi odnose se na opremanje igraonice jednog od prigradskih naselja u kojem se pokaže najveća zainteresiranost i potreba, koju ćemo utvrditi putem kratkog istraživanja volontera anketnim upitnicima, nabava materijala za rad s djecom putem kreativnih i slobodnih aktivnosti, potaknuti razvoj volonterstva te podići svijest o važnosti socijalnog uključivanja te predškolskog odgoja i obrazovanja djece. Sekundarni ciljevi odnose se na organiziranje slobodnih aktivnosti koje doprinose predškolskom obrazovanju te poticanje kreativnog i stvaralačkog izražavanja djece putem projektnih aktivnosti, sudjelovanje najmanje 10 volontera u provođenju projekta i dr. Kako bi bili sigurni u kvalitetu provedbe projekta proveli bi evaulaciju projekta putem anketnih upitnika koja bi popunjavali roditelji a čija pitanja bi se odnosila na zadovoljstvo istih opremanjem igraonice, svjesnosti o važnosti predškolskog odgoja te daljnje potrebe održivosti projekta.

Svrha koja se ovim projektom želi ostvariti odnosi se na podizanje razine kvalitete života djece u dobi od 3-6 godina, socijalizacije osjetljivih skupina, poticanje volonterstva, ulaganje u dugoročno dobro djece i mladih, osiguravanje dostojnog i zdravog djetinjstva djeci roditelja nižeg ekonomskog statusa i dr.

Očekivani rezultati:

Očekivani učinak provedbe:

  • Opremanjem prostora jednog prigradskog naselja u prostor igraonice za djecu pružit će mogućnost uključivanja djece u odgoj i obrazovanje putem igre, zabave odnosno slobodnih aktivnosti, a teti koja provodi aktivnosti stjecanje novih znanja i vještina.
  • Putem kreativnih i slobodnih aktivnosti djeca uče dijeliti, biti strpljiva, razvijaju kreativnost, stječu samopouzdanje, razvijaju talente što je vrlo važno za zdrav rast i razvoj
  • Podizanje razine svijesti o potrebi uključivanja djece slabijeg imovinskog statusa ili djece koja iz drugih razloga ne mogu pohađati vrtić

Ciljna skupina: 

Ciljana skupina su djeca u dobi od 3 do 6 godina i muškog i ženskog spola, koja će se koristiti opremljenom  igraonicom, a žive u prigradskom naselju Grada Pleternice. Projektom su obuhvaćeni na način da izravno sudjeluju u predviđenim aktivnostima te je tako potaknuto njihovo uključivanje i aktivno sudjelovanje u životu zajednice, što na kraju utječe na očuvanje njihovog psihofizičkog zdravlja i izrastanju u socijalno osviještene ljude. Projekt izravno utječe i na voditeljicu, odnosno tetu, koja će uz svako novo dijete stjecati nova znanja i iskustva, te tako pospješiti kvalitetu i učinkovitost svog rada. Naravno, volonteri će kroz organiziranje i sudjelovanje prilikom opremanja  s djecom steći nova iskustva te potaknuti i ostale na volontiranje. Na kraju svega toga, podrška omogućuje i pomoć roditeljima djece, dok su djeca u igraonici, oni stignu ispuniti poslovne ili privatne obaveze.

Opis projekta: 

Hrvatsko žensko društvo Pleternica jedna je od najvećih i najaktivnijih udruga na području Grada Pleternice  te kao takva ima iskustva s provođenjem projekata vezano za socijalno uključivanje osjetljivih skupina te provođenjem projektnih aktivnosti u odgoju i obrazovanju, ali u obliku slobodnih i dobrovoljnih aktivnosti. Najznačajnije aktivnosti udruge jesu zasigurno – IGRAONICE ZA DJECU. Udruga pruža usluge održavanja igraonica za djecu u okolnim naseljima Grada Pleternice zbog čije udaljenosti roditelji nisu u mogućnosti dovoditi djecu u vrtić i na ostale organizirane slobodne aktivnosti u gradu čime djeca prigradskih naselja su spriječena ostvaruju svoja prava, razvijaju talente i intelekt. Oformljene su 4 igraonice u naseljima – Buk, Gradac, Drenovac i Zagrađe. U igraonice dolaze djeca iz gravitirajućih naselja. Zato se kroz igraonice okuplja velik broj djece i aktivnosti žive. Ono što želimo istaknuti je da su igraonice izvor sreće i radosti posebice za onu djecu u prigradskim naseljima (37 naselja)  čiji roditelji zbog lošeg imovinskog statusa nisu ih u mogućnosti dovoziti u Pleternicu kao centralno središte zbivanja.

Zbog povećanog interesa roditelja i djece, ali trenutne opterećenosti postojećih igraonica želja nam je u još jednom od prigradskih naselja Grada Pleternice opremiti igraonicu u kojoj bi stručna osoba provodila razne kreativne i slobodne aktivnosti s djecom u dobi od 3-6 godina. Nova igraonica – bila bi iskorak u promicanju dobrobiti imovinskih prava roditelja, osobnih prava djece u vidu odgojnih, obrazovnih, sportskih potreba jer to je pravo svakog djeteta bez obzira na mjesto stanovanja i materijalne uvjete.

SAŽETAK: 

Predškolski odgoj i razvijanje raznih vještina, osjećaj pripadnosti i uvažavanja od ključne je važnosti za zdrav odgoj i odrastanje u osobu s mnoštvo kvaliteta i sposobnosti. Obzirom da Pleternica ima 37 prigradskih naselja koja su ruralna i raspršena, a upite za nove igraonice smo imali sa svih terena plan nam je na početku provedbe provesti anketiranje po mjesnim odborima da uvidimo gdje postoji najveća potreba da se uspostavi igraonica.

Ovim projektom želimo u suradnji s Gradom Pleternica opremiti prostor jednog prigradskog naselja u igraonicu za djecu kupnjom prikladne opreme te materijala potrebnih za rad i održavanje aktivnosti igraonica. Putem kvalitetnih ponuda želimo nabaviti opremu za rad s djecom (stolovi i stolice, ploče za pisanje- razni oblici, tepih, projektor, platno za projektor, spužvasti bazen sa lopticama, didaktičke igračke, pano i sl.). Kako bi igraonica zasjala u punom sjaju želimo ovim projektom financirati i materijale za provođenje kreativnih i slobodnih aktivnosti.

 Više informacija na:

https://www.zhzd.hr/