HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

PROJEKT: IGRAJMO SE ZAJEDNO

Požeško slavonska županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi od interesa za Požeško slavonsku županiju u 2020. godini te se Hrvatsko žensko društvo prijavilo sa projektom pod nazivom Igrajmo se zajedno. Ciljevi projekta su slijedeći:

  • Razvijanje socijalnih usluga u zajednici s manje mogućnosti – djeci u selima omogućiti kvalitetno provedeno vrijeme u igraonici s vršnjacima, gdje će se igrati, družiti, učiti i socijalno osvijestiti
  • Igranje didaktičkih igara i mozgalica
  • Učenje i kreativno izražavanje
  • Promoviranje podrške kao temelja za daljnje jačanje kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga

Putem igranja društvenih igara, te samog druženja djece, omogućeno je kvalitetno provedeno vrijeme s vršnjacima pri čemu je podignuta razina kvalitete života mališana. Socijalnim uključivanjem djece u društvo putem igara i zabave postignuto je učenje i kreativno izražavanje. Lokalna zajednica je upoznata sa potrebom uključivanja djece u društvo te pozitivne učinke istih.  

Uspjeh našeg projekta mjeri se u broju zainteresiranih korisnika i pozitivnim rezultatima provedbe projekta. Učenje i kreativnost potaknuto igrom i zabavom ostvarena je svrha  projekta pri čemu nismo imali problema s izvođenjem. Planirane aktivnosti su provedene i ostvarile pozitivne učinke na korisnike i širu lokalnu zajednicu. 

Promocija projekta; promocija projekta na manifestacijama Grada Pleternice i Turističke zajednice Grada Pleternice

Osigurano uz potporu: