HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Dani EU u sklopu projekta ˝Na tragu bolje europske budućnosti˝

U sklopu projekta ˝Na tragu bolje europske budućnosti˝ ,dana 16.12.2021., u 10:00h u prostorijama Vatrogasnog doma u Oriovcu, održali smo ˝Dane EU˝ a tiču se Konferencije o budućnosti Europe. Promovirali smo projekt stanovnicima grada Oriovca i time ih upoznali sa vrijednostima Europske unije, EU fondova, projekata i EU institucija. Područje Slavonije je tradicionalna regija kojoj je potrebno edukacijama i javnim tribinama približiti europske vrijednosti, odnosno tematska područja na kojima počiva Europska unija. Svi su se složili da  kada se čuje riječ EU, da ona ne označava samo nekakvu teoriju,  EU je doprinijela svakoj lokalnoj zajednici jako puno i to upravo kroz povlačenja sredstava iz EU fondova. Upravo smo kroz sve aktivnosti do sada uključili građane triju županija na uključivanje u javne rasprave i svi su osviješteni o vrijednostima EU te je ostvarena suradnja s građanima na području tih županija a glavni cilj je bio prikazati doktrinu postojanja Europske unije. Na kraju su svima podijeljeni promo setovi kao uspomena na istoimeni projekt.