HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 2021.

U suradnji s Poduzetničkim centrom Pleternica organizirani su još jedni zajednički Dani otvorenih vrata udruga u Pleternici 11. lipnja 2021. godine od 10 do 12 sati na Trgu bećarca u Pleternici, a sve s ciljem prezentacije rada udruga, projekata i animacije novih korisnika.


Dani otvorenih vrata udruga tradicionalna su manifestacija u organizaciji Ureda za udruge kojom se želi povećati vidljivost djelovanja udruga, i to osobito onih koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora.


Hrvatsko žensko društvo Pleternica sudjelovalo je na ovoj manifestaciji pripremom promo štanda na kojem su izložene rukotvorine izrađene na kreativnim radionicama dok su zainteresirani prolaznici mogli izmjeriti šećer i tlak. Aktivnosti se provode u sklopu preventivnog Edukacijskog programa “Briga o zdravlju” kao dio projekta “Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi.” Hrvatsko žensko društvo partner je Gradu Pleternici na ovom velikom europskom projektu kojeg smo imali prilike promovirati i animirati nove potencijalne korisnike.