HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Dio smo institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u programskom području

Udruga Hrvatsko žensko društvo Pleternica od 1.1.2022. godine postala je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u programskom području „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku u ukupnoj vrijednosti 201.850,00 kuna.

Institucionalna podrška je usmjerena na održavanje i razvoj postojećih kapaciteta organizacije u pogledu radnih mjesta, režijskih troškova i nabavke nužne opreme za provedbu osnovne djelatnosti Udruge.

U sklopu navedene podrške cilj udruge Hrvatsko ženko društvo Pleternica je:

  • jačanje održivosti udruge kroz različite oblike financiranja, uključujući i financiranje iz EU fondova
  • ulaganje u ljudske potencijale kroz izobrazbu zaposlenika i članova upravljačkog tijela udruge te osiguranje ljudskih resursa za kvalitetan rad udruge povećanjem broja zaposlenih
  • jačanje međusektorske suradnje kroz konkretan angažman za razvoj lokalne zajednice u kojoj udruga djeluje.

Institucionalnom podrškom financiraju se plaće zaposlenika,  troškovi poslovanja Udruge koji ne predstavljaju direktne troškove vezane uz provođenje projekata kao što su režijski troškovi, troškovi edukacija, troškovi uredskog materijala i poštarine, troškovi nabave informatičke opreme, uredske opreme, troškovi reprezentacije, putni troškovi i sl.

Udruge se najviše susreću s problemom zadržavanja zaposlenika u periodu između odobravanja projekata. Zahvaljujući odobrenoj institucionalnoj podršci od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Udruzi Hrvatsko žensko društvo omogućen je daljnji razvoj i aktivan rad u svojoj zajednici.