Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

IGRAONICE

Plan i program odgojno-obrazovnoga rada u dječjim igraonicama za 2017./2018. godinu

OSNOVNI PODATCI:

Voditeljica aktivnosti: Valentina Protić, mag. prim. educ.
Nositelj aktivnosti: Hrvatsko žensko društvo Pleternica
Odgovorna osoba: Doroteja Valenta, predsjednica HŽD-a Pleternica
Broj djece u grupi: do 20
Broj grupa: 4 mješovite grupe
Trajanje dječjih igraonica: od 1. rujna do 31. srpnja, dva ili tri puta tjedno po 180 minuta (3 sata)

CILJ: Omogućiti uvjete za razvoj osobnosti djeteta, te zadovoljenje njihovih interesa i potreba. Polaznici dječjih igraonica stječu znanja i vještine koje će im pomoći pri snalaženju u svakodnevnom životu te pri polasku u predškolu i u školu.

ZADAĆE:

 • Razvijati navike tjelesnoga vježbanja i motoričkih sposobnosti tjelesnim aktivnostima.
 • Poticati poštivanje pravila.
 • Razvijati kulturno-higijenske navike i navike koje pridonose zdravlju.
 • Poticati učenje istraživanjem, otkrivanjem i rješavanjem problema.
 • Razvijati predčitalačke i grafomotoričke vještine.
 • Obilježiti blagdane, praznike i druge važne dane za vrijeme trajanja dječjih igraonica.
 • Stvaranje radnih navika kod kuće i u igraonici.
 • Razvijati komunikacijske vještine.
 • Stjecati osnovna znanja iz prometne kulture.
 • Poticati suradničko ponašanje i timski rad.
 • Razvijati toleranciju i nenasilno rješavanje problema.
 • Poticati kreativno izražavanje i stvaranje.
 • Poticati razvoj fine i grube motorike.
 • Razvijati emocionalni, tjelesni, društveni i intelektualni razvoj svakog djeteta.
 • Stvarati pozitivnu sliku o sebi.
 • Uživati u slobodi i radostima djetinjstva.

SURADNJA:

 • s roditeljima (roditeljski sastanci, individualni razgovori i drugo)
 • sa stručnjacima iz područja rada s djecom (učiteljima, odgajateljima,…)
 • sa zdravstvenim radnicima (stomatolozi i ostali)
 • s lokalnom zajednicom (sudjelovanje na manifestacijama kao što je Dječji tjedan, Božićni sajam i drugo)

NAČIN PRAĆENJA:

 • dnevnici rada
 • evidencijske liste
 • foto i video dokumentacija

GODIŠNJI PLAN AKTIVNOSTI PO MJESECIMA:

RUJAN:


·        Upoznavanje s djecom – razvijanje međusobne komunikacije i interakcije

·        Upoznavanje prostora – zajednički uređujemo prostor u kojem boravimo

·        Usvajanje pravila dječjih igraonica

·        Moj dom i ja/Moja obitelj – međusobno upoznavanje djece, njihovih obitelji i doma u kojem žive

·        Moje tijelo/Higijena – učimo o čistoći i načinu rada našega tijela te usvajamo osnovne higijenske navike

·        Jesen kao godišnje doba – razlikovati godišnja doba te uočavati i pratiti jesenske promjene u prirodi; pjevati pjesmice na temu jeseni uz pokrete; učiti recitacije i čitati priče o jeseni; likovne i kreativne radionice na temu jesen

LISTOPAD:

Obilježavanje sljedećih prigodnih datuma:
·        1. – 7. 10. 2018. – Dječji tjedan (Ljubav djeci prije svega)

·       3. listopada – Međunarodni dječji dan

·        4. listopada – Međunarodni dan zaštite životinja

·        10. listopada – Dan zahvalnosti za plodove zemlje

·        15. listopada – Svjetski dan pješačenja

·        16. listopada – Svjetski dan hrane

STUDENI:

 

·        učiti igre kojima će dijete stjecati vještine i kvalitete poput samokontrole, izdržljivosti, radoznalosti, želje za uspjehom

·        igre za razvoj fine motorike

·        jednostavne igre

·        didaktičke igre

·        radionice o prijateljstvu

·        radionice o osjećajima i osjetilima

·        Vrijeme – uočavati i pratiti promjene vremena i njihov utjecaj na život

·        Sveti Nikola – obilježavanje važnog dana u životu djeteta i doživljavanje radosti koje dolaze s tim danom; učiti pjesmice i recitacije o Svetom Nikoli; kreativne radionice; priprema za priredbu u suradnji sa školom i župnikom

Obilježavanje sljedećih prigodnih datuma:·        1. studenoga – Svi Sveti

PROSINAC:

Obilježavanje sljedećih prigodnih datuma:


·        6. prosinca – Sveti Nikola (priredba)

·        Božić – obilježavanje blagdana i doživljavanje blagdanske radosti

·        sudjelovanje na školskim božićnim priredbama tijekom prosinca

·        izrada ukrasa za uređenje igraonice

·        izrada čestitki za roditelje

·        čitanje priča o Isusu

·        učenje raznih molitvi za djecu

·        učenje pjesmica uz pokrete

SIJEČANJ:

·        Zima kao godišnje doba – razlikovati godišnja doba te uočavati i pratiti zimske promjene u prirodi; pjevati pjesmice na temu zima uz pokrete; učiti recitacije i čitati priče o zimi; likovne i kreativne radionice na temu zima

·        Snijeg – uočiti utjecaj padalina na živa bića

·        Ja mogu – razgovor s djecom na temu „Ja mogu“

·        Govorno izražavanje – igre prepričavanja; igre opisivanja; dramatiziranje; aktivno slušanje priča
VELJAČA:

Obilježavanje sljedećih prigodnih datuma:

·        14. veljače – Valentinovo

·        izrada čestitki za najdraže

·        učenje pjesmica i recitacija na temu Valentinova i poklada

·        izrada ukrasa za uređenje igraonice

·        izrada maski za maskenbal u igraonici

·        Imendan – slavimo imendane; razgovor
OŽUJAK:

Obilježavanje sljedećih prigodnih datuma:

·        22. ožujka – Dan voda

·        23. ožujka – Svjetski meteorološki dan

·        27. ožujka – Međunarodni dan kazališta

·        Proljeće kao godišnje doba – razlikovati godišnja doba te uočavati i pratiti proljetne promjene u prirodi; pjevati pjesmice na temu proljeće uz pokrete; učiti recitacije i čitati priče o proljeću; likovne i kreativne radionice na temu proljeće

·        Promet – usvojiti navike odgovornoga ponašanja u prometu i upoznavanje osnovnih prometnih pravila
TRAVANJ:

Obilježavanje sljedećih prigodnih datuma:

·        1. 4. 2018. – Uskrs

·        7. travnja – Svjetski dan zdravlja

·        22. travnja – Dan planeta Zemlje

·        Vrt i cvijeće – razvijati pozitivan odnos prema prirodi; upoznati se s važnošću biljke za život čovjeka

·        učenje simbola Uskrsa

·        posveta hrane

·        čitanje priča o Isusu

·        izrada čestitki za najdraže

·        učenje pjesmica i recitacija na temu Uskrs

·        organizacija priredbi za roditelje, braću, sestre, djedove i bake

·        kreativna radionica – bojenje pisanica
SVIBANJ:

Obilježavanje sljedećih prigodnih datuma:

·        13. 5. 2018. – Majčin dan (druga nedjelja u svibnju)

·        15. svibnja – Međunarodni dan obitelji

·        31. svibnja – Svjetski dan sporta

 ·        organizacija priredbi za majke

·        izrada poklona za majke – kreativne čestitke i cvijeće

·        čitanje prigodnih priča

·        kreativne radionice na temu Obitelj/Majka

·        natjecanje u sportskim aktivnostima i igrama na igralištu
LIPANJ:

Obilježavanje sljedećih prigodnih datuma:

·        5. lipnja – Dan zaštite okoliša

·        21. lipnja – Prvi dan ljeta

·        Ljeto kao godišnje doba – razlikovati godišnja doba te uočavati i pratiti ljetne promjene u prirodi; pjevati pjesmice na temu ljeto uz pokrete; učiti recitacije i čitati priče o ljetu; likovne i kreativne radionice na temu ljeto

·        Morske životinje – upoznati se s morskim životinjama; kreativne radionice

·        Dan očeva – obilježavanje važnoga dana u životu djeteta posvećenoga njemu važnoj osobi – ocu

·        igre na otvorenom
SRPANJ:

·        Ljetne igre – centar za igre s vodom i pijeskom (što pliva, a što tone; što se topi, a što ne)

·        Rashladimo se! – samostalno pravljenje limunade, voćnih salata, sokova i dr.

·        likovne aktivnosti

·        učenje pjesmica i recitacija

·        pričanje priča
KOLOVOZ: godišnji odmor od 1. kolovoza do 1. rujna.

*U svim aktivnostima naglasak treba biti na IGRI kao osnovnoj aktivnosti i vrlo važnoj potrebi svakoga djeteta, bilo individualnoj, zajedničkoj ili nekoj drugoj vrsti igre.

*U svim radionicama provodimo tjelesne aktivnosti (razvoj motorike, usvajanje higijenskih navika, igre u pokretu, ples).

*Glazbene aktivnosti bit će sastavni dio svake igraonice, kao i poticanje na kreativno razmišljanje i rješavanje problema.

*Igraonica će poticati maksimalnu suradnju s roditeljima, ponajviše njihovim prijedlozima i idejama.

*Godišnji plan okvirni je plan aktivnosti podložan promjenama, ovisno o interesima i potrebama djece koja će biti polaznici igraonice te ovisno o prijedlozima roditelja.

Plan izradila: Valentina Protić, mag. prim. educ