HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

IGROM DO ZNANJA II

NAZIV PODRŠKE: IGROM DO ZNANJA 2

VRIJEDNOST: 30.000,00 kn

PRIJAVITELJ: Hrvatsko žensko društvo Pleternica

OPIS PROGRAMA:

Podrška će kroz zapošljavanje jedne osobe, koja bi bila teta u igraonici, pomoći djeci u okolnim selima da se druže, igraju i provode vrijeme s vršnjacima. S obzirom da se proces socijalizacije odvija od najmlađe dobi, bitno je da upravo djeca vrtićke dobi i mlađa imaju priliku učiti vještine ponašanja i prilagodbe situacijama i djeci.

S obzirom da je ovdje riječ o podizanju kvalitete života djece i njihovom socijalnom uključivanju u zajednicu, teško je kvantitativno izmjeriti rezultat pri završetku provedbe, međutim, mjerljivi rezultati bit će broj djece koji će koristiti usluge igraonica, broj uključenih volontera, te promocija podrške, odnosno promotivni materijal o aktivnostima.

CILJ PROGRAMA:

razvijanje socijalnih usluga u zajednici s manje mogućnosti – djeci u selima omogućiti kvalitetno provedeno vrijeme u igraonici s vršnjacima, gdje će se igrati, družiti, učiti i socijalno osvijestiti

– igranje didaktičkih igara i mozgalica

– učenje i kreativno izražavanje

– promoviranje podrške kao temelja za daljnje jačanje kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga

– socijalizacija djece od najmlađe dobi

KONTAKT: [email protected]

Program financira: