HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Institucionalna podrška – 3. godina provedbe

FINANCIRA: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
NOSITELJ: Udruga Hrvatsko žensko društvo Pleternica
IZNOS: 26.790,00 €
PROVEDBA PROJEKTA : 01.01.2024.- 31.12.2024.( 3. godina provedbe)

Ciljevi i svrha podrške:

  • Institucionalnom podrškom financiraju se plaće zaposlenika,  troškovi poslovanja Udruge koji ne predstavljaju direktne troškove vezane uz provođenje projekata kao što su režijski troškovi, troškovi edukacija, troškovi uredskog materijala i poštarine, troškovi nabave informatičke opreme, uredske opreme, troškovi reprezentacije, putni troškovi i sl.

U sklopu navedene podrške cilj udruge Hrvatsko žensko društvo Pleternica je:

  • jačanje održivosti udruge kroz različite oblike financiranja, uključujući i financiranje iz EU fondova
  • ulaganje u ljudske potencijale kroz izobrazbu zaposlenika i članova upravljačkog tijela udruge te osiguranje ljudskih resursa za kvalitetan rad udruge povećanjem broja zaposlenih
  • jačanje međusektorske suradnje kroz konkretan angažman za razvoj lokalne zajednice u kojoj udruga djeluje.
  • Kroz financiranje organizacije civilnog društva – osnažiti kapacitete te omogućiti kvalitetan rad
  • Zahvaljujući odobrenoj institucionalnoj podršci od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Udruzi Hrvatsko žensko društvo omogućen je daljnji razvoj i aktivan rad u svojoj zajednici.

Ovo je zadnja provedba Institucionalne podrške te je udruga Hrvatsko društvo Pleternica zahvalna Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva na ovakvoj potpori.