Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju Odluke Predsjednice Udruge Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Hrvatsko žensko društvo, Pleternica, Prilaz 22, objavljuje:

J A V N I   N A T J E Č A J

za zapošljavanje Voditelja/ice projekta „Temelj razvoja“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Sve detalje vezane za natječaj i način prijave na isti možete naći na poveznici ispod ovog teksta.

Natječaj Voditelj projekta