HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Javni natječaj za zapošljavanje

Na temelju Odluke Predsjednice Udruge Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Hrvatsko žensko društvo (u daljnjem tekstu Udruga), Pleternica, Prilaz 22, objavljuje,

J A V N I   N A T J E Č A J

za zapošljavanje :

 1. koordinatora/ice projekta „Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020;
 2. vozač/ica na projektu „Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi“ financiranog iz Europskog socijelno fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Koordinator/ica i vozač/ica na projektu se odabiru na određeno vrijeme, do konca projekta, odnosno 8.7.2022..

Kandidat za radno mjesto 1.) koordinator/ice projekta mora, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i sljedećim uvjetima:

Kandidat za radno mjesto 2.) vozač/ica na projektu mora, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i sljedećim uvjetima:

 1. poznavanje project cycle menagementa- osnova pisanja i provođenja projekata;
 2. vozačka dozvola B kategorije ;
 3. komunikacijske sposobnosti i sklonost timskom radu.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 3. presliku domovnice
 4. potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke dozvole
 5. potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. onu dokumentaciju koju kandidat smatra potrebnom za utvrđivanje njegovih dodatnih kvalifikacija i vještina.

Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br 82/08).

Rok za podnošenje ponuda na natječaj traje 8 dana od dana objave ovoga natječaja

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom na adresu: Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Prilaz 22, 34310 Pleternica, s naznakom „za natječaj: Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi- NE OTVARAJ“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.Hrvatsko žensko društvo Pleternica