Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Javni natječaj za zapošljavanje

Na temelju Odluke Predsjednice Udruge Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Hrvatsko žensko društvo (u daljnjem tekstu Udruga), Pleternica, Prilaz 22, objavljuje,

J A V N I   N A T J E Č A J

za zapošljavanje :

 1. koordinatora/ice projekta „Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020;
 2. vozač/ica na projektu „Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi“ financiranog iz Europskog socijelno fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Koordinator/ica i vozač/ica na projektu se odabiru na određeno vrijeme, do konca projekta, odnosno 8.7.2022..

Kandidat za radno mjesto 1.) koordinator/ice projekta mora, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i sljedećim uvjetima:

Kandidat za radno mjesto 2.) vozač/ica na projektu mora, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i sljedećim uvjetima:

 1. poznavanje project cycle menagementa- osnova pisanja i provođenja projekata;
 2. vozačka dozvola B kategorije ;
 3. komunikacijske sposobnosti i sklonost timskom radu.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 3. presliku domovnice
 4. potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke dozvole
 5. potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. onu dokumentaciju koju kandidat smatra potrebnom za utvrđivanje njegovih dodatnih kvalifikacija i vještina.

Prijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br 82/08).

Rok za podnošenje ponuda na natječaj traje 8 dana od dana objave ovoga natječaja

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom na adresu: Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Prilaz 22, 34310 Pleternica, s naznakom „za natječaj: Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi- NE OTVARAJ“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.Hrvatsko žensko društvo Pleternica