Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju Odluke Predsjednice Udruge Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Hrvatsko žensko društvo (u daljnjem tekstu Udruga), Pleternica, Prilaz 22, objavljuje,

J A V N I   N A T J E Č A J

za zapošljavanje : 

1.) Koordinatora/ice projekta „Zaželi, ostvari, djeluj!“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020;

Koorodinator/ica projekta odabire se na određeno vrijeme za zamjenu  na puno radno vrijeme.

Kandidati za radna mjesta 1.) Koordinator/ica projekta moraju, osim zakonom propisanih uvjeta, udovoljavati i sljedećim uvjetima:

 1. završen stručni studij (180 ECTS) ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili četverogodišnji studij kojim se stjecala visoka stručna sprema po ranijim propisima (240 ili 300 ECTS);
 2. napredno znanje rada u informatičkom okruženju ;
 3. poznavanje project cycle menagementa- osnova pisanja i provođenja projekata;
 4. vozačka dozvola B kategorije ;
 5. komunikacijske sposobnosti i sklonost timskom radu.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 3. presliku domovnice
 4. potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke dozvole
 5. potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. onu dokumentaciju koju kandidat smatra potrebnom za utvrđivanje njegovih dodatnih kvalifikacija i vještina.

rijavu na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br 82/08). 

Rok za podnošenje ponuda na natječaj traje 8 dana od dana objave ovoga natječaja

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom na adresu: Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Prilaz 22, 34310 Pleternica, s naznakom „za natječaj: Zapošljavanje 1.) Koordinator/ica projekta Zaželi, ostvari, djeluj!- NE OTVARAJ“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

Hrvatsko žensko društvo Pleternica