HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

KREATIVNE RADIONICE

Kreativne radionice odvijaju se u prostorijama KUD-a i Centru Udruga u Pleternici, te ograncima HŽD-a Buku, Brodskom Drenovcu, Zagrađu i Bučju. Na radionicama se prave i izrađuju ukrasi i različite rukotvorine, koje se kasnije izlažu na gradskim sajmovima.