HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Mladi u zajednici

Naziv projekta: Mladi u zajednici
Partneri u projektu: Udruga mještana Gradina Viškovci, Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Grad Pleternica
Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2022.- 30.06.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 29.383,33 €
Kontakt osoba za više informacija: mzmpleternice@hzd-admin

FB stranica organizacije: https://hr-hr.facebook.com/Udruga-Mladi-za-mlade-Pleternice- 417406301717429/

SAŽETAK PROJEKTA: Projektom Mladi u zajednici riješiti će se ključni problemi koji prate lokalnu
zajednicu a to je odlazak mladih iz lokalne sredine nakon završetka školovanja u potrazi za poslom,
nezainteresiranost mladih, nedostatak sadržaja koji bi bili atraktivni mladima. Potrebe mladih su
opremanje prostora koji će pomoći u ostvarenju ciljeva projekta te uključivanje mladih u aktivan
život zajednice. Projektom se planira postizanje jačanja demokratske kulture, građanske svijesti i
građanskog angažmana, sustavno pružanje podrške ranjivim skupinama kao i osnaživanje,
promoviranje mobilizacije i angažmana građana, podržavanje partnerstva između OCD-a te
podržavanje rada i širenje rada OCD-a građanima i lokalnim zajednicama. Ciljevi se ostvaruju
aktivnostima opremanja kluba za mlade koji će biti prilagođen njihovim potrebama te atraktivan
izgledom i sadržajem. Putem takve aktivnosti ostvarit će se očekivani rezultati projekta. Ključne
aktivnosti projekta su osnivanje i opremanje kluba za mlade koji bi na atraktivan i inovativan način
privukao mlade u proces donošenja odluka i aktivnije bi ih privukao. Postići će se dugoročne pozitivne
društvene promjene u prioritetnom području ojačana demokratska kultura, građanska svijest i
građanski angažman. Za provedbu projekta je važno uspostaviti prostor koji će pomoći u ostvarenju
ciljeva ovog projekta, od kojih su i volonterske akcije i uključenje u aktivan građanski život. Rezultati
koji se planiraju ostvariti ovim projektom je povećani društveni angažman, porast zadovoljstva
mladih na području Grada Pleternice, povećano iskazivanje kritičkog mišljenja te u konačnici stvoriti
ljepše okruženje za mlade građane. Koristi od ovoga projekta će imati svi mladi s područja grada
Pleternice te šira lokalna zajednica. Od svih projektnih partnera očekuje se dodatna vrijednost kroz
doprinos i podršku u ostvarenju ciljeva projekta.


Projekt „Mladi u zajednici“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda,
Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.