HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Natječaj za zapošljavanje

Zapošljavanje stručnog suradnika/suradnicu za pripremu projekata temeljem odobrene institucionalne podrške udrugama u programskom području “institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu imale institucionalnu podršku (21_2_NOVI)” od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Uvjeti u nastavku: