HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNIH DANA

Obilježit će se međunarodni dani vezani za promicanje ljudskih prava, prevencije socijalne isključenosti i nenasilja.

Obilježeni su redom:

  • Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
  • Međunarodni dan ljudskih prava
  • Svjetski dan socijalne pravde
  • Međunarodni dan obitelji
  • Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama
  • Međunarodni dan starijih osoba.