HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU „ZAŽELI- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-405 od 3. rujna 2018. godine za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi- program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0281, predsjednica udruge Hrvatsko žensko društvo, dana 30. studenog 2018. godine, objavljuje

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi- program zapošljavanja žena“, koju možete naći na poveznici ispod teksta.

Odluka_zene zazeli ostvari djeluj