Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

ODRŽANI PRVI PROJEKTNI SASTANCI

Nositelj europskog projekta „Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi“ je Grad Pleternica koji provodi u partnerstvu s Hrvatskim ženskim društvom iz Pleternice, Udrugom Ždralice iz Daruvara i Udrugom Most 352 iz Oriovca.   

Ukupna vrijednost od 1.498.524,00 kuna u 100%-tnom je iznosu financirana iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je s provedbom započeo srpnja 2020. godine, a traje 24 mjeseca.

Cilj projekta povećanje je socijalne uključenosti starijih osoba i jačanje kvalitete njihova života. Time bi se uspostavila i širila mreža socijalnih usluga na području Grada Pleternice i Daruvara te Općine Oriovac.

Inicijalni sastanci projektnog tima u Daruvaru i Oriovcu

U sklopu ovog projekta održani su uvodni projektni sastanci s partnerima na projektu kako bi se predstavili osnovni podaci o projektu, ciljevima i očekivanjima. Stručni su suradnici na projektu u petak 11. rujna 2020. godine posjetili Udrugu Ždralice u Daruvaru, dok su 14. rujna 2020. godine u Općinskoj vijećnici u Oriovcu posjetili Udrugu Most 352.

Predstavnicima udruga prezentirane su strukture partnerstva i obaveze koje proizlaze iz ugovora o provedbi projekta. Naglašena je važnost timskog rada, suradnje i dobre komunikacije između partnera i ostalih sudionika tijekom provedbe. Partnerima je predstavljena svrha i sadržaj projekta, informacije o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru drugih partnera. Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi širit će mrežu socijalnih usluga na nivou lokalne i regionalne zajednice radionicama, edukacijama, predavanjima, pružanjem psihosocijalne pomoći i podrške. S obzirom na to da je ciljna skupina osobe s navršenih 65 i više godina života, predstavnici udruga animirat će potencijalne korisnike da postanu aktivniji članovi lokalne zajednice.

Podršku ovom projektu pružio je i načelnik Općine Oriovac Antun Pavetić izrazivši želju za budućom suradnjom. Nakon upoznavanja svih elemenata projekta, rasprave i otvorenih prijedloga, na sastancima je dogovoren okvirni prijedlog za buduće aktivnosti i prihvaćen daljnji tijek provedbe projekta.

Buduće aktivnosti u sklopu projekta

U sklopu projekta slijedi animacija potencijalnih korisnika s predstavnicima Udruge Hrvatsko žensko društvo Pleternica koje djeluje u još 5 ogranaka, nabava prijevoznoga sredstva i materijala za radionice.
Ovim putem pozivaju se potencijalni korisnici projekta da se uključe u buduće aktivnosti koje će biti besplatne te time postanu aktivniji sudionici društvene zajednice.

(Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Pleternice.)