HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

OKRUGLI STOL

U sklopu projekta „Temelj razvoja“ održan je okrugli stol na kojemu se analiziralo stanje na tržištu rada, stanje po pitanju cjeloživotnog obrazovanja te učinak projekta na navedene stavke.
Zaključci su se uputili Odjelu za pripremu i provođenje Grada Pleternice s ciljem osmišljavanja kvalitetnijih ideja i aktivnosti za projekte u pripremi, a sukladno planu objave natječaja za 2020.financiranih iz ESF fondova.