HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Osvrt na projektne aktivnosti u 2021. godini

Projekt: Velika prava malih građana

Udruzi Hrvatsko žensko društvo odobren je projekt „Velika prava malih građana“ koji je osiguran kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, a ukupna vrijednost projekta je 15 000 € . Projekt traje godinu dana od 1.10.2021. do 30.09.2022. Kroz aktivnosti u 2021. godini koje smo proveli u suradnji s projektnim partnerima Dječjem vrtićem Pleternica, Udrugom Osmijeh i Društvom naša djeca Pleternica ojačali smo demografsku kulturu i građanski angažman s naglaskom na aktivnosti usmjerene djeci i osobama starije životne dobi kao i ranjivim skupinama.

S ciljem informiranja o projektnim aktivnostima i mobilizacije građana u lokalnoj zajednici  odrađena je Edukacija volontera s partnerskom udrugom Osmijeh . Na božićnom sajmu u Pleternici promoviran je projekt dijeljenjem letaka građanima. Projektnim aktivnostima obilježili smo Tjedan dječjih prava gdje su djeca usvojila znanja o ljudskim i građanskim pravima integracijom zabavno- edukativnom aktivnošću „Dan čarobnih riječi“ kojim su djeca bojanjem učila. Održane su dvije Pričaonice i slušaonice gdje se metodom  čitanja slikovnica potiče međugeneracijska solidarnost osoba starije životne dobi sa djecom vrtićke dobi. Nadalje održana je edukacija za djecu u vrtiću o dječjim građanskim pravima poslije koje je slijedio kviz koji je završna metoda ponavljanja usvojenih znanja o ljudskim i građanskim pravima u sklopu navedene aktivnosti.

Projektne aktivnosti koje će se dalje provoditi su: Organizacija  volonterske akcije „Šarengrad“ promovirat će se daljnja  mobilizacija i angažman građana u lokalnoj zajednici oslikavanjem cvjetnjaka za sadnju, oslikavanje kanti za smeće „ Kante kulerice“ i oslikavanje poligona za vrtićku djecu i ostale aktivnosti kojima će se podići kolektivna svijest lokalne zajednice o važnostima ostvarivanja građanskih i ljudskih prava.