HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Poziv za prijavu korisnicima programa Pomoći u kući

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-405 od 3. rujna 2018. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciranju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi- program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0281., KLASA: 910-04/18-07/205, URBROJ: 524-06-02-01/2-18-1 od 5.listopada 2018. godine, udruga Hrvatsko žensko društvo Pleternica, objavljuje

Javni poziv starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Zaželi,ostvari,djeluj!“

Hrvatsko žensko društvo objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu projekta „Zaželi, ostvari,djeluj!“

Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu programa pomoći u kući.

 1. Tko se može prijaviti?
 • osobe starije životne dobi,
 • osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu,
 • osobe sa invaliditetom,
 • osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi

Osobe kojima je predmetna usluga potpore i podrške osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora, ne može biti korisnik potpore i podrške unutar ovog projekta.

 1. Koje se usluge pružaju?
 • Pomoć u obavljanju kućanskih poslova
 • Pomoć u održavanju osobne higijene
 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala, lijekova, plaćanje i sl.)
 1. Prijavi je potrebno priložiti
 • Kopiju osobne iskaznice
 • Popunjena prijavnica iskaza interesa za primanje usluga programa pomoći u kući (može se preuzeti na stranici Hrvatskog ženskog društva)
 1. Način prijave i rok

Prijave se dostavljaju putem obrasca u zatvorenoj koverti na adresu: „Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Prilaz 22, 34310 Pleternica, s naznakom: „Za natječaj- Zaželi, ostvari, djeluj!- Hrvatsko žensko društvo“, poštom.

Kontakt za više informacija:

Hrvatsko žensko društvo

Prilaz 22, 34310 Pleternica

Tel. 034/252-125

E-mail: [email protected]

upitnik-pomoc-u- kuci zazeli, ostvari, djeluj