Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

PROJEKT “DNEVNI BORAVAK ZA ZLATNO DOBA”

Projekt “Dnevni boravak za zlatno doba” provodi se kroz Poziv za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici, od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Hrvatsko žensko društvo provodi kao nositelj aktivnosti dnevnog boravka od početka 2018. godine.

Prioritet na koji se projekt prijavio je Organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, ukupno 5 aktivnosti raspoređenih kroz 4 grupe:

1.) Rekreativno- zdravstveni plus (sportsko- rekreativne)

2.) Edukativno- kreativno vrijeme (edukacijske, informativne i kreativne)

3.) Čašica kulture (kulturne)

4.) Čašica razgovora (zabavne i kombinacije).

Ciljevi projekta su:

1.) Povećana razina uključenosti starijih u život zajednice

2.) Smanjenje socijalne izoliranosti starijih osoba te poticanje njihove integracije i aktivnog sudjelovanja u životu društvene zajednice

3.) Usvajanje novih znanja i stjecanje novih vještina

4.) Poticanje očuvanja tjelesne pokretljivosti kroz tjelovježbu, ples, izlete te općenito tjelesne aktivnosti

5.) Isticanje zdravijeg načina življenja kroz predavanja medicinskih stručnjaka

6.) Poticanje sudjelovanja korisnika u kulturno- umjetničkim i društvenim programima

7.) Doprinos o čuvanju kulturne i tradicijske baštine grada Pleternice

8.) Ostvarenje uspješne suradnje s Gradom, zdravstvenim, socijalnim i drugim službama, osnovnom i područnim školama te svim udrugama na području grada Pleternice

9.) Promoviranje projekta kao temelja za daljnje unapređenje kvalitete života starijih osoba

10.) Poticanja volontiranja osoba zainteresiranih za dobrobit starijih osoba

11.) Natavak i ojačana podrška razvoju izvaninstitucijskih usluga za starije osobe u lokalnim zajednicama

12.) Potaknut razvoj usluga koje izravno pridonose proširenju postojeće mreže usluga u lokalnoj zajednici za starije osobe

13.) Organizirane aktivnosti za starije dostupnije su u ruralnoj sredini, povećana kvaliteta usluga za starije prema prijedlozima korisnika.