HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

PROJEKTNI SASTANCI U OGRANCIMA HŽD

Grad Pleternica nositelj je europskog projekta „Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi“ u partnerstvu s Hrvatskim ženskim društvom Pleternica, Udrugom Ždralice iz Daruvara i Udrugom Most 352 iz Oriovca. Ukupna vrijednost od 1.498.524,00 kuna u 100%-tnom je iznosu financirana iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je s provedbom započeo 20. srpnja 2020. godine, a traje 24 mjeseca. Cilj projekta povećanje je socijalne uključenosti starijih osoba i jačanje kvalitete njihova života. Time bi se uspostavila i širila mreža socijalnih usluga na području Grada Pleternice i Daruvara te Općine Oriovac.


Projektni tim na terenu
Nakon uspostave stručnog projektnog tima koji omogućuje kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti, održani su inicijalni projektni sastanci u ograncima Hrvatskog ženskog društva. Na sastanku su bili prisutni predstavnici nositelja projekta, predstavnici partnera i pojedinih ogranaka. Ograncima iz Brodskog Drenovca, Zagrađa, Bučja, Buka i Gradca te članovima iz Pleternice, prezentirane su strukture partnerstva i obaveze koje proizlaze iz ugovora o provedbi projekta. Na sastancima su prezentirani osnovni podatci o projektu i komponente projekta. Naglašena je važnost timskog rada, suradnje i dobre komunikacije između partnera i ostalih sudionika tijekom provedbe. Partnerima je predstavljena svrha i sadržaj projekta, informacije o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru drugih partnera.
Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi širit će mrežu socijalnih usluga na nivou lokalne i regionalne zajednice radionicama, edukacijama, predavanjima, pružanjem psihosocijalne pomoći i podrške. S obzirom na to da je ciljna skupina osobe s navršenih 65 i više godina života, predstavnici udruga animirat će potencijalne korisnike da postanu aktivniji članovi lokalne zajednice. Predloženi su i dogovoreni termini početnih radionica u sklopu projekta. Projektni je tim napravio plan budućih aktivnosti i obilazak terena, a daljnji tijek provedbe projekta je prihvaćen. Nakon glavnog dijela sastanka, slijedila su otvorena pitanja i rasprava. Predstavnici ogranaka izrazili su želju za suradnjom i aktivnim uključivanjem u buduće projektne aktivnosti.
Ovim putem pozivaju se potencijalni korisnici projekta da se uključe u aktivnosti koje će biti besplatne te time postanu aktivniji sudionici društvene zajednice.


Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Pleternice.