Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

PROVEDBA OSPOSOBLJAVANJA

Udruga Hrvatsko žensko društvo Pleternica je krajem listopada u okviru projekta ˝Zaželi, ostvari, djeluj!˝ započela provedbu ciklusa edukativnih aktivnosti za 28 zaposlenih žena. Program osposobljavanja za gerontodomaćice provelo je Pučko otvoreno učilište Obris, dok osposobljavanje za vozačicu ˝B˝ kategorije trenutno još provodi autoškola TRAFFIC.

Praktični i teoretski dio osposobljavanja za gerontodomaćicu prošle su 24 žene. Time su uspješno stekle zvanje gerontodomaćice koje će se upisati u e-radnu knjižicu. Autoškolu pohađaju 4 žene. Pri kraju su s dijelom upravljanja vozilom te čekaju ključni ispit, što se nadamo da će također biti uspješno kao i prvi dio. Sigurni smo da će žene stečenim vozačkim dozvolama postati konkurentnije na tržištu rada jer je danas većini poslodavaca vozačka dozvola uvjet zapošljavanja.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Partneri projekta su Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Požega, Centar za socijalnu skrb Požega i Grad Pleternica.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog ženskog društva