Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

PROVEDBA PRVIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Grad Pleternica nositelj je europskog projekta „Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi“ u partnerstvu s Hrvatskim ženskim društvom Pleternica, Udrugom Ždralice iz Daruvara i Udrugom Most 352 iz Oriovca. Ukupna vrijednost od 1.498.524,00 kuna u 100%-tnom je iznosu financirana iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je s provedbom započeo 20. srpnja 2020. godine, a traje 24 mjeseca.

Projektne aktivnosti
Nakon uspostave stručnog projektnog tima i održanih inicijalnih projektnih sastanaka na području Grada Pleternice, Daruvara i Općine Oriovac, počela je provedba projektnih aktivnosti. S ciljem povećanja socijalne uključenosti starijih osoba (s navršenih 65 i više godina života) i jačanje kvalitete njihova života, napravljen je plan aktivnosti i obilazak terena. Održane su prve kreativne radionice, animirani su potencijalni korisnici i prezentiran je projekt na sajmu udruga 10. listopada. Kreativne radionice održane su u Daruvaru, Pleternici, Buku, Brodskom Drenovcu, Zagrađu i Bučju, dok je u Pleternici održana javna prezentacija projekta u sklopu manifestacije Sajam dječjih udruga. Ostvarena je dobra suradnja i komunikacija između partnera i ostalih sudionika, a korisnici prepoznaju važnost ovog projekta koji im omogućuje da postanu društveno aktivniji. Nabava kombi vozila omogućuje im smanjivanje socijalne izoliranosti i održivost rezultata projekta.

Mjere opreza u vrijeme epidemije

Pojava epidemije COVID-19 u 2020. godini povećava rizik i potrebe populacije starije životne dobi. Međutim, njih ne možemo i ne smijemo socijalno izolirati već poseban značaj dati očuvanju njihovog zdravlja odgovornim ponašanjem. Stoga su sve projektne aktivnosti u skladu s epidemiološkim mjerama i uputama uključujući socijalno distanciranje i nošenje zaštitnih maski za lice.

Buduće aktivnosti u sklopu projekta
U sklopu projekta slijedi daljnja animacija potencijalnih korisnika, konferencija za medije, uključivanje stručnjaka za provedbu programa psihosocijalne podrške te provedba kreativnih i drugih radionica prema predviđenom rasporedu.

Poziv na suradnju
Ovim putem pozivaju se potencijalni korisnici da se uključe u buduće aktivnosti koje će biti besplatne te time postanu aktivniji sudionici društvene zajednice.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Pleternice.