HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

PUTUJUĆI DNEVNI BORAVAK U VRIJEME PANDEMIJE

Pojava epidemije COVID-19 u 2020. godini povećava rizik i potrebe populacije starije životne dobi. Međutim, njih ne možemo i ne smijemo socijalno izolirati, već poseban značaj dati očuvanju njihovog zdravlja odgovornim ponašanjem. Sudionici projekta ugrožena su skupina ljudi kojima prijeti ovaj virus pa su se zbog njihove osjetljivosti (zdravstvenog statusa i godina), projektne aktivnosti prilagodile navedenoj situaciji. Uvođenjem novih epidemioloških mjera one prelaze u digitalni oblik.

Stoga se sudionicima na kućnu adresu dostavlja sav potreban materijal za radionice, obilazi ih se po potrebi, pruža podrška, telefonski se s njima kontaktira kako se ne bi ni na koji način osjećali izolirano i usamljeno. Njihove već postojeće probleme poput bolesti, usamljenosti, ograničene društvene aktivnosti i slično, dodatno je pogoršala novonastala situacija. Pad kvalitete njihova života opada i neophodna im je pomoć drugih. Nabavom kombi vozila nastoji se izvući u cijeloj situaciji ono najbolje, brinući pri tome na zdravlje starijih građana. Zaposlenici na projektu tijekom obilaska poduzimaju sve potrebne mjere opreza (socijalno distanciranje, nošenje zaštitnih maski za lice, dezinfekcija ruku). Ciljevi samog projekta ostvaruju se, samo na drugačiji i novi način održavanjem kreativnih, psiholoških i zdravstvenih radionica na daljinu. Novonastala situacija i prilagođeni način rada vrijedi do isteka mjera, trenutno do 21. prosinca 2020. godine.

Poziv na suradnju

Ovim putem pozivaju se potencijalni korisnici da se uključe u buduće aktivnosti na daljinu koje će biti besplatne te time postanu aktivniji sudionici društvene zajednice. Na sve se aktivnosti možete uključiti prijavom na e-mail udruge [email protected].

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Pleternice.