HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

SAŽETAK

PUTUJUĆI DNEVNI BORAVAK ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

UP.02.2.2.06.0478

Ukupna vrijednost projekta: 1.498.524,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 100%

Naziv korisnika: Grad Pleternica

Razdoblje provedbe projekta: 20. 7. 2020. – 20. 7. 2022. (trajanje: 24 mjeseca)

Partneri:
– Hrvatsko žensko društvo Pleternica
– Udruga Ždralice Daruvar
– Udruga Most 352 Oriovac


Cilj projekta:
– povećati socijalnu uključenost i doprinijeti unapređenju kvalitete života starijih osoba Grada Pleternice, Daruvara i Općine Oriovac
– uspostava i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
– jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa starijim osobama
– omogućavanje bolje ravnoteže poslovnog i privatnog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu


Ciljna skupina:
– osobe s navršenih 65 i više godina života (minimalno 100 starijih osoba)
– članovi obitelji koji skrbe o ovisnom članu (minimalno 50 članova)
– stručnjaci koji rade sa starijom populacijom (7 stručnjaka)


Opis projekta:
Usamljenost, bolest, nepokretnost, ograničene društvene aktivnosti, izoliranost, udaljenost mjesta stanovanja od liječnika, bolnice, banke i dr., utječe na pad kvalitete života osoba starije životne dobi i neophodna im je pomoć drugih.
Velik dio njih u nemogućnosti je sam brinuti za sebe te su ovisni o drugim članovima obitelji. Stoga projektom „Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi“ prepoznajemo ove probleme i nastojimo riješiti poteškoće pojedinca i obitelji.
Zbog velikog broja prigradskih naselja, starije osobe često nemaju mogućnost uključivanja u život zajednice te su prepuštene same sebi. Zato dosadašnji uspješni model provedbe dnevnog boravka želimo preslikati na okolna naselja i susjedne županije (Bjelovarsko-bilogorska i Brodsko-posavska) i uspostaviti funkcionalni model putujućeg dnevnog boravka. Projektom ćemo obuhvatiti sva prigradska naselja Grada Pleternice tako da ćemo aktivnosti provoditi u 7 većih prigradskih naselja: Drenovac, Zagrađe, Buk, Gradac, Ratkovica, Frkljevci, Blacko, te na području Grada Daruvara i Općine Oriovac.


Projektom će se ciljnim skupinama pružiti:
– putujući dnevni boravak s raznim sadržajima i aktivnostima:
o usluge prijevoza
o pratnja liječniku
o kreativne radionice
o psihosocijalna pomoć
o tjelesne i zdravstvene aktivnosti
o zdravstvene edukacije i sl.
– edukacije za članove obitelji
– edukacije kojima će se ojačati kapacitet stručnjaka koji rade sa starijim osobama

Dodana vrijednost projekta: Nabavkom vozila i osiguranjem usluge prijevoza starijih osoba s područja Grada Pleternice, Grada Daruvara i Općine Oriovac doprinijelo bi se osiguranju regionalne ujednačenosti projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj jer bi se usluga provodila na nerazvijenom ruralnom području Slavonije na kojem se ne provodi slična usluga.


SAŽETAK:
Grad Pleternica u partnerstvu s Hrvatskim ženskim društvom Pleternica, Udrugom Ždralice Daruvar i Udrugom Most 352 Oriovac, provodi projekt kojim se osigurava poboljšanje kvalitete života starijih osoba i povećava njihova socijalna uključenost. Putujući dnevni boravak svojim putovanjem plete mrežu
na koju veže naselja Gradova Pleternice i Daruvara te Općine Oriovac u 3 županije. Uključivanjem članova obitelji starijih osoba i stručnjaka uspostavlja se i širi mreža socijalnih usluga na nivou lokalne i regionalne zajednice.

Elementi:

 1. Putujući dnevni boravak
  • nabava jednog prijevoznog sredstva (uz troškove prijevoza/goriva, registracije i police osiguranja, održavanje vozila)
  • trošak materijala za radionice (kreativne radionice, zdravstvene aktivnosti)
  • trošak edukacijskog programa i osvježenja za edukacijski program
  • trošak 4 izleta
  • trošak edukacija – psihosocijalna podrška
 2. Razgovor s povodom
  • trošak edukacijskog programa za članove obitelji
  • trošak organizacije edukacijskog programa
 3. Osnažimo kapacitete
  • trošak edukacijskog programa stručnjaka koji rade sa starijima
  • trošak osvježenja uz edukacije
  • trošak radnoga materijala za edukaciju
  V Promidžba i vidljivost
  • trošak promotivnog materijala (letak, brošura, roll-up baner, trošak promo članaka, promotivna animacija, promotivni setovi, staklene čaše, suncobrani, kalendari, trošak promotivnih bannera na portalima)
  • održavanje internetske stranice
  • trošak radio emisije
  • trošak tiskovne konferencije i osvježenja
  • trošak pripreme vizuala projekta i ostalih promo materijala
  PM Upravljanje projektom i administracija
  • trošak konzultanta u provedbi
  • neizravni troškovi projekta (grijanje, telefon, uredski materijal i dr.)
  • trošak vrednovanja projekta
  • plaće zaposlenika na projektu (voditelj projekta, koordinator projekta i vozač)