HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

TEMELJ RAZVOJA

NAZIV PROJEKTA:

Temelj razvoja

VRIJEDNOST PROJEKTA:

841.412,04 kn

EU SUFINANCIRANJE:

100%

TRAJANJE PROJEKTA:  03.09.2018.- veljače 2020.

FOND: Europski socijalni fond

PRIJAVITELJ: Grad Pleternica

PARTNERI: Hrvatsko žensko društvo Pleternica

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je povećati mogućnost za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenim osobama, na način da im se kroz stečene nove obrazovne i profesionalne sposobnosti, omogući bolje konkuriranje na tržištu rada te generiranje prihoda. Osim komponente zapošljavanja, cilj je i socijalno uključivanje ranjivih skupina, koje su, zbog svoje dugotrajne nezaposlenosti, izgubile motivaciju, te su isključene i iz društva i tržišta rada. Drugi cilj projekta je ojačati kapacitete stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama s područja Grada Pleternice, kako bi se marginaliziranim skupinama pružio kapacitet za aktivno traženje posla, stjecanjem najvažnijeg adekvatnog znanja i vještina za lokalno tržište rada.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih (provedeno anketiranje minimalno 100 nezaposlenih o motiviranosti i vrstama osposobljavanja, osposobljeno 20 ljudi- dodijeljeno 20 uvjerenja kao dokaz osposobljenosti).

2. Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina (20 nezaposlenih osoba prošlo program osnaživanja, edukaciju o samozapošljavanju, edukaciju informatičke pismenosti, izrađeno 20 životopisa, provedeno minimalno 10 radionica)

3. Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina (provedena 1 edukacija od 6 ciklusa, 8 stručnjaka iz različitih sektora unaprijedilo svoje kapacitete za rad, dodijeljeno 9 pratećih priručnika)

4. Promidžba i vidljivost- promotivni materijali i aktivnosti

OPĆI CILJ:

Povećanje i podrška zapošljavanju i socijalnom uključivanju marginaliziranih skupina.

SPECIFIČNI CILJ:

Cilj je povećanje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba Grada Pleternice jačanjem stručnih znanja u deficitarnim zanimanjima i razvojem mekih i prenosivih vještina, te jačanje kapaciteta i poboljšanje kvalitete rada stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama na području Grada Pleternice.

CILJANA SKUPINA:

  1. Nezaposlene osobe, podskupine: dugotrajno nezaposlene osobe- 20 osoba
  2. Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama marginaliziranih skupina- 8 stručnjaka

REZULTAT PROJEKTA: Izgradnja kapaciteta nezaposlenih osoba za ulazak i opstanak na tržištu rada, te unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka koji rade s nezaposlenima.