HRVATSKO ŽENSKO DRUŠTVO

Završna konferencija projekta „Na tragu bolje europske budućnosti- faza 2

U prostorijama Centra udruga održana je Završna konferencija projekta „Na tragu bolje europske budućnosti- faza 2“. Projekt je započeo u srpnju 2023. godine kada je potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava na razdoblje provedbe od 6 mjeseci u iznosu od 4. 997,83 eura.

Projekt je uspješno priveden svome kraju uz postignute mnogobrojne rezultate. Projekt je u ukupnom iznosu financiran od Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru raspoloživih sredstava a od igara na sreću. Partner projekta je udruga ˝Mladi za mlade Pleternice“. Rezultati projekta predstavljeni su na današnjoj završnoj konferenciji. Na ovom projektu zaposlena je jedna mlada osoba na period od 6 mjeseci, kao voditelj projekta. U projekt je uključeno minimalno 60 korisnika (djeca i mladi) u sve projektne aktivnosti na području Grada Pleternice i prigradskih naselja.

Uspostavljen je projektni tim zadužen za kvalitetnu provedbu projekta, održane su edukacije, kvizovi, predstave za ciljane skupine na temu EU, održana je javna kampanja u trajanju od 3 mjeseca, provedena je promocija projekta tijekom svih 6 mjeseci te jeprovedeno završno vrednovanje projekta anketiranjem ciljne skupine u svrhu praćenja i vrednovanja postignuća rezultata projekta.

Glavni cilj ovog projekta bio je potaknuti građane, naročito mlade s područja Grada Pleternice odnosno Požeško-slavonske županije na uključivanje u javne rasprave, povećati razinu znanja o EU općenito, njezinim institucijama i politikama. Isto tako, željelo se osvijestiti građane o projektima na primjerima iz svakodnevnog života kao i o 10 godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Projekt je uspješno priveden kraju i zaključujemo kako je projekt „Na tragu bolje europske budućnosti- faza 2“ ostvario svoj cilj i svrhu od kojih je najvažniji doprinijeti raspravi u sklopu Konferencije o budućnosti Europe o tome kako zajednički odgovoriti na izazove i kako poboljšati odgovore Europske unije i njezinih institucija na očekivanja građana.

Sadržaj ovog emitiranog materijala izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ovoga emitiranog materijala u isključivoj je odgovornosti udruge Hrvatsko žensko društvo Pleternica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.